Kurstillfälle

Examensarbete i vårdvetenskap inriktning omvårdnad

I kursen planeras, genomförs, författas och försvars ett självständigt vetenskapligt arbete, samt kritisk granskning av annan students arbete. Aktivt sökande och värdering av vetenskapliga artiklar, forskningsetiska diskussioner samt skriftlig och muntlig framställning ingår.

Antal obligatoriska fysiska träffar: ca 3-5 handledningsträffar.


 


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2G9Y
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng i ämnet vårdvetenskap inr omvårdnad inkl kursen Fördjupning i vetenskaplig metod 7.5 högskolepoäng eller motsv kunskaper.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ2012