Kurstillfälle

Engelsk språkdidaktik

Kursens mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om några olika teorier om språklärande och får insikter i vad det innebär att lära sig ett främmande språk som engelska och att undervisa i det. Under de 11 seminarierna får studenterna pröva på, diskutera och utvärdera olika lärandesituationer kopplade till kurslitteraturens innehåll. Ett ytterligare mål är att utveckla den studerandes muntliga och skriftliga färdighet i engelska och deras förmåga att ge muntliga presentationer. Både skriftliga och muntliga uppgifter är en del av kursen.

För mer information, se www.du.se/engdept


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2G6E
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v7, 2012 - v21, 2012
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kurskod:
EN1035