Kurstillfälle

Engelsk språkstruktur

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Grammatik 5 hp
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.

Moment 2. Fonetik 1 hp
I detta moment studeras principer för engelskt uttal och intonation samt de viktigaste uttals- och intonationsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.
Moment 3a. Översättning 1,5 hp
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.
Moment 3b. Stilistik 1,5 hp
Studenter som inte har svenska som modersmål väljer i stället för översättning ett moment som innehåller övningar i engelsk stilistik och idiomatiska uttryck för att ytterligare stärka den språkliga färdigheten.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2G6A
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN1033