Kurstillfälle

Kommunikation och organisation

Kursen innehåller en översikt över klassiska såväl som nyare teorier inom kunskapsområdet organisationskommunikation, och lägger fokus på organisationers interna kommunikation och dess betydelse för organisationers verksamhet och förändring. Vi tar upp frågor om hur olika organisationer kan förstås och vi problematiserar hur olika former av kommunikation och information används i organisationer av professionella informatörer. Kursens innehåll grundlägger en analytisk förmåga tillämpbar inom området medier och kommunikation.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2FSE
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v9, 2012 - v13, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Mediestruktur och förändring 7,5 högskolepoäng vid Högskolan Dalarna eller motsvarande.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MK1009