Kursplan

Kursplan: Tillämpad Materialmekanik

Kurskod: MP2015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Materialvetenskap (MTE)
Ämnesgrupp: Materialteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Materialvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-02-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-02-23.
Nedlagd: 2014-10-15

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna:

 • använda tredimensionella materialmodeller för anisotrop elasticitet, plasticitet, krypning, viskoelasticitet och skadeutveckling i analytiska uppskattningar och i finita elementberäkningar
 • använda övre gränslastmetoden för att lösa vanligt förekommande bearbetningstekniska problem.

Innehåll

 • Repetition av fleraxlig spännings- och töjningsanalys.
 • Konstitutiv teori.
 • Anisotrop elasticitet.
 • Styvhetsmatris, kompliansmatris.
 • Von Mises och Trescas flytvillkor.
 • Plastisk flytlag.
 • Isotropt och kinematiskt deformationshårdnande.
 • Gränslastanalys.
 • Norton-Odqvists kryplag.
 • Superpositionsprincipen för viskoelastiska material.
 • Maxwell, Kelvin, och Standard Linear Solid modell för viskoelasticitet.
 • Kachanovs skademodell.
 • Bearbetningsteknisk processbeskrivning.
 • Beräkningsmetoder.
 • Övre gränslastmetoden.

Examinationsformer

Tentamen (5/4/3/underkänd och ECTS A-E/F) 4,5 högskolepoäng
Inlämningsuppgifter (godkänd/underkänd) 3 högskolepoäng

Arbetsformer

Lektioner med teorigenomgång och integrerad problemlösning.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Hållfasthetslära 9 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar MP2003

Summary in English

Litteratur

 • Hosford, William F. and Caddell, Robert M.. (1993) Metal forming : mechanics and metallurgy. 2 uppl. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall. (364 s). ISBN 0-13-588526-4
 • Storåkers, Bertil. (1985) Grundläggande plasticitetsteori med krypmekanik. 3 uppl. Stockholm : Inst. för hållfasthetslära, Tekn. högsk. (KTH). (223 s).
 • Sundström, Bengt (redaktör). (2005) Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. Stockholm, KTH. (398 s).

Referenslitteratur