Kursplan

Kursplan: Grafisk Design II

Kurskod: GT2030
Poäng: 9 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-12-08.
Nedlagd: 2016-03-21

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:

 • praktiskt använda fördjupade kunskaper i grafisk design och typografi och skapa attraktiva och funktionella alster
 • planera och skapa kampanjer utifrån förvärvade kunskaper inom medieplanering och målgruppsanalys
 • ta hänsyn till upphovsrätt och varumärkesskydd
 • skapa avancerat uppbyggda layouter
 • skapa förpackningar utifrån givna kriterier
 • beskriva den grafiska designhistorien
 • redogöra för hur grafisk design används i kampanjer och marknadsföring
 • redogöra för den kreativa processen från idé till färdigt material och publicering

Innehåll

Tyngdpunkten i kursen ligger i praktiska uppgifter som varvas med teori. Kursen är uppbyggd på realistiska projekt. Projekten omfattar bl.a. redesign av årsredovisning, förpackningsdesign och lösning av förpackningsproblem, fördjupning i typografi, fördjupning i grafisk designhistoria, ett grupparbete som omfattar en kampanj av ett fiktivt eller verkligt företag/institution. Kursen behandlar hela den kreativa processen, från idé till presentation, samt upphovsrätt, marknadskommunikation och kampanjplanering. Under kursens gång skapar studenten sin egen portfolio. Kursen avslutas med en utställning som studenterna själva planerar, marknadsför och genomför.

Examinationsformer

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (0,5 hp), inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier (7 hp) samt skriftlig tentamen (1,5 hp). Betyg rapporteras som tre moment.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och projekt.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter GT2026.

Summary in English

Litteratur

 • Bergström, B.. (2009) Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 7 uppl. Stockholm : Carlsson. (315 s). ISBN 978-91-7331-238-7
  Övrigt: ISBN-10: 917331238x
 • Hollis, Richard. (1994) Graphic Design. Thames & Hudson, London. (224 s). ISBN 0-500-20270-2

Referenslitteratur