Kursplan

Kursplan: Grafisk design och profilering

Kurskod: GT2029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-12-08.
Reviderad:
Reviderad 2012-12-03.
Nedlagd: 2016-03-21

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa och bearbeta grafisk kommunikation
 • tillämpa designbegrepp i både traditionella och nya medier
 • utföra grafisk profilering av ett företag
 • förklara färg- och formlära
 • tillämpa grunderna i skissteknik
 • skapa grafiska produkter med hänsyn till varumärkeshantering och varumärkesskydd
 • välja presentationsteknik och genomföra en presentation vid ett säljmöte
 • beskriva och tillämpa formgivningens A och O - attrahera och orientera
 • förklara hur design påverkar budskapet i olika medier
 • förklara hur grafisk profilering kan påverka ett företags image

Innehåll

Tyngdpunkten i kursen ligger i praktiska uppgifter som varvas med teori. Kursen börjar med en workshop i skissteknik och är sedan uppbyggd på realistiska projekt. Projekten omfattar: symboler, varumärken, logotyper, affisch eller annat media som är i rörelse, redesign av logotyp, skapa en visuell identitet till ett företag samt ett grupparbete med profilering och marknadsföring av ett företag/institution. Kursen ska inspirera den kreativa processen och det kreativa flödet. Deltagarna får lära sig att formulera, genomföra och utvärdera grafiska projekt från idé till presentation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom inlämningsuppgift 1 (0,5 hp), inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier (6 hp) samt hemtentamen (1 hp). Betyg rapporteras som tre moment.

Arbetsformer

Föreläsningar, projekt, seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Typografi och copywrite 7,5 hp, grundnivå 1 samt Layout 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
 • Studenter som avklarat 40 hp på programmet Högskoleingenjör i Grafisk teknologi vid Högskolan Dalarna medges dispens från kursen Typografi och copywrite.

Övrigt

Kursen ersätter Grafisk design och profilering, grundnivå 2, 7,5 hp, GT2024.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur