Kursplan

Kursplan: Grafiska produktionsflöden

Kurskod: GT2020
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-09-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-11-11.
Nedlagd: 2014-06-16

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten skall förvärva kunskaper i grafiska arbetsflöden och produktionsflöden. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Använda och konfigurera ett enkelt produktionsflödessystem.
  • Identifiera och förstå de ingående komponenterna i ett produktionsflödessystem.
  • På ett kritiskt och sakligt sätt kunna värdera ett företags behov av komponenter i ett produktionsflödessystem.
  • Identifiera styrkor och svagheter i olika produktionsflöden.

Innehåll

Genomgång av den grafiska produktionskedjan genomförs från idé till leverans med avseende på att kunna automatisera produktionen av material. Genomgång av några av marknadens olika grafiska produktionsflödessystem hålls. Vi går igenom hur integrering av ekonomisystem och andra administrativa system sker i det grafiska produktionsflödessystemet. Integrering av kulörhantering, PDF-hantering, utskjutning och efterbehandlingsutrusning diskuteras och genomförs praktiskt. Genom laborationer undersöker vi hur olika standarder, såsom; CIP4, JDF, Job tickets och XML kan användas i den grafiska branschen.

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter 4,5 hp (5,4,3,U), Tentamen 3 hp (5,4,3,U)

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Tryckteknik I 7,5 hp, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ersätter Grafiska produktionsflöden 7,5 hp, GT2002.

Summary in English

Litteratur

  • Homann, J.. (2009) Digital color management : principles and strategies for the standardized print production. Berlin : Springer. (212 s). ISBN 978-3-540-67119-0 http://www.colormanagement.de
  • James J. Maivald, Cathy Palmer, James J. Maivald. (2007) A Designer's Guide to Adobe Indesign and XML. 1 uppl. Addison-Wesley. (324 s). ISBN 0321503554
  • Kühn, W., Grell, M.. (2005) JDF : process integration, technology, product description. Berlin : Springer. (101 s). ISBN 3-540-23560-4 http://springeronline.com

Referenslitteratur