Kurspaket

Litteraturvetenskap I, campus

Kurspaketet är inriktat mot första terminens program- och lärarstudenter. Man kan läsa paketet antingen på campus (normal) eller på distans. Efter en allmän introduktion till ämnet litteraturvetenskap ges kunskaper om främst den västerländska litteraturens utveckling genom seklerna fram till modern tid. Studierna syftar till att uppöva förmågan att analysera och tolka olika typer av litterära verk. Terminen är uppdelad på fyra kurser. Från Oidipus till Sopranos. Den västerländska scenkonstens utveckling. (7,5 hp) inleder studierna och följer huvudlinjerna i den västerländska dramatikens utveckling. Lyriken (7,5 hp) lägger vikt vid närstudiet av enskilda dikter. Barn- och ungdomslitteraturen (7,5 hp) studerar bl.a barns och ungdomars läsning av skönlitteratur samt litteraturämnets didaktik. Populärlitteraturen (7,5 hp) behandlar populärlitteraturens framväxt och olika genrer, men sätter även in texterna i ett vidare populärkulturellt sammanhang av film och medietexter. Kursen kan senare kompletteras med andra terminens studier och paketet Litteraturvetenskap II: 31-60 högskolepoäng.

Poäng:
30 högskolepoäng
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2GPS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
 

Kurstillfällen som ingår i paketet

Kurs
Poäng
Takt
Studieort
Från Oidipus till Sopranos. Den västerländska scenkonstens utveckling. 7,5 hp100%Falun
Litteraturvetenskap - Lyrik 7,5 hp100%Falun
Litteraturvetenskap - Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp100%Falun
Litteraturvetenskap - Populärlitteratur 7,5 hp100%Falun