Vård, socialt arbete och medicin

Vård, medicin & socialt arbete

Kompetenta yrkesmänniskor behövs och kommer alltid att behövas inom vård och omsorg. Framför allt ökar efterfrågan på personal med både bredd och specialisering. Vi  erbjuder utbildningar som gör dig väl förberedd att arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård, både här hemma och utomlands.

Bland våra utbildningar ingår Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet. För dig som har en sjuksköterskeexamen finns en rad påbyggnadsmöjligheter: Barnmorskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning distriktssköterska, vård av äldre eller psykiatrisk vård. Du kan också fördjupa dig i ämnena omvårdnad, socialt arbete och vårdvetenskap.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Medicinsk vetenskap 

Omvårdnad 

Psykologi 

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 

Socialt arbete 

Vårdvetenskap