Undervisning

Undervisning

Högskolan Dalarna har ett rikt utbud av kurser och program inom området undervisning.

Inom lärarutbildningen erbjuds utbildning till förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare i skilda utbildningsprogram. Dessutom ges Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 högskolepoäng. Det är en utbildning som vänder sig till dig som redan har kunskaper inom undervisningsämnen och vill bli ämneslärare. Programmet startar en gång per år på höstterminen.

För verksamma lärare och förskollärare erbjuds fortbildning av olika slag. Lärarlyftet vänder sig till examinerade lärare, som undervisar i ett ämne utan att ha formell behörighet. I första hand ges kurser inom matematik och svenska som andraspråk.

På vårterminen startar Magisterutbildning inom pedagogiskt arbete, 60 högskolepoäng. En utbildning som vänder sig till dig som redan har lärarexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningen som är nätbaserad ges på halvfart över två år.

Inom ramen för VAL-projektet erbjuds en möjlighet för verksamma lärare, som saknar lärarexamen, att slutföra sin utbildning. I första hand vänder den sig till blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt till yrkeslärare i gymnasieskolan.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Bild 

Engelska 

Franska 

Historia 

Idrotts- och hälsovetenskap 

Matematikdidaktik 

Naturvetenskap 

Pedagogik 

Pedagogiskt arbete 

Religionsvetenskap 

Spanska 

Svenska som andraspråk 

Svenska språket 

Tyska