Kultur medier och design

Kultur, medier & design

Vårt intresse sträcker sig från det teoretiska studiet av gamla och nya mediers betydelse i det moderna samhället, över tolkning av medieinnehåll och hur människor använder olika medier, till kunskap om det konstnärliga och tekniska handlag som är nödvändigt för att handskas med olika medier.

Om du väljer att inrikta dig på studier inom kultur får du verktyg att tolka nutiden och historien, men du kan också förhålla dig till framtiden. En gedigen humanistisk utbildning öppnar mot en rad verksamheter, som till exempel arkiv och museer, studieförbund, turist- eller den kulturpolitiska sektorn. 

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Afrikanska studier 

Bild 

Bildproduktion 

Filosofi 

Grafisk teknologi 

Historia 

Informatik 

Litteraturvetenskap 

Ljud- och musikproduktion 

Religionsvetenskap