Data & IT

Data & IT

Om du satsar på en datautbildning kommer du att vara en del av den fortsatta teknikutvecklingen. Oavsett om du vill ha ett yrke inom databranschen eller vill förstärka dina datakunskaper i ditt nuvarande yrke har du flera utbildningar att välja mellan.

Att jobba med IT innebär att jobba i hela fältet mellan teknik och människa. Man brukar säga att en duktig IT-medarbetare ska vara trespråkig: det krävs kunskap om tekniken, om affärsmöjligheterna som IT ska stödja och om verksamheten där IT ska användas.

Program

Grundnivå 

Avancerad nivå 

Kurser

Datateknik 

Informatik 

Mikrodataanalys