Psykologi

Inom psykologin försöker man förstå varför människor tänker, känner och handlar som de gör både i vardag och arbete, enskilt och i grupp. Ämnet omfattar ett antal delområden, bland annat perceptionspsykologi (sinnenas arbetssätt), kognitionspsykologi (minne, inlärning och tänkande), personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och socialpsykologi. I ämnet ingår även studier av vetenskaplig forskningsmetodik som bland annat innefattar statistisk bearbetning av data.

Vid Högskolan Dalarna kan du läsa psykologi både som fristående kurs och som del av olika program (exempelvis Personal- & arbetslivsprogrammet och Socionomprogrammet). De flesta fristående kurser kan dessutom läsas antingen i campus- eller distansform.