Ljud- och musikproduktion

Ingen undgår idag den inspelade musiken – överallt når den nutidsmänniskan. Ämnet Ljud- och musikproduktion ger kurser som inte bara lär ut hur man producerar ljud och musik med moderna verktyg, utan meddelar också insikter i den inspelade musikens funktion och betydelse i dagens samhälle. Kurserna förbereder kort sagt de studerande inför ett yrkesliv med den inspelade musiken i centrum: ljud och musik som handelsvara, som konstnärligt uttryck och som forskningsobjekt.

Undervisning i ljud- och musikproduktion har bedrivits sedan 1993 vid Högskolan Dalarna. Undervisningen äger rum i Mediehuset på forna regementetsområdet i Falun. Detta hus är ett av landets bäst utrustade för sitt ändamål. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Men ämnet ska också stimulera de studerande till konstnärlig utveckling, något som sker i projektarbeten med produktionsinriktning.

Ljud- och musikproduktion som ämne har tre utbildningsprogram: