Information för framtida studenter i engelska

Ta reda på mer om studier i engelska vid Högskolan Dalarna!

Program och kurser

Vi erbjuder kurser som ingår i ett kandidatprogram samt fyra olika magisterprogram, såväl som ett stort urval fristående kurser. Alla program och kurser bidrar till att utveckla din engelska och förbereder dig för nästan vilken yrkesverksamhet som helst i en globaliserad värld. Under "Kurskombinationer" och "Program" hittar du mer specifik information om vad vi har att erbjuda.

Välj rätt nivå

Högskolan i Dalarna erbjuder inte nybörjarkurser i engelska. Även våra mest grundläggande kurser fordrar att studenterna redan före kursstart förstår och kan göra sig förstådda på engelska, både i tal och skrift. Studenter från Sverige behöver ha godkänt betyg i gymnasiets kurs Engelska B när de ansöker till kurser i engelska på Högskolan Dalarna.

Studenter från andra länder än Sverige behöver färdigheter i engelska som motsvarar

  • TOEFL pappersbaserat 575 poäng, TWE 4.5, eller internetbaserat 90 poäng, TWE 20;
  • IELTS 6.5 totalt och minst 5.5 på varje test; eller
  • University of Cambridge/Oxford Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency, or Diploma of English Studies.

För närvarande erbjuder vi kurser på fem olika nivåer, som stegvis kräver mer av studenternas kapacitet i engelska och till analys:

  • Engelska för akademiska ändamål – skaffa dig de engelska-färdigheter i tal och skrift, som krävs för att studera engelska på universitets-/högskolenivå.
  • Grundnivå 1 (Första årets studier)
  • Grundnivå 1 (Fortsättningskurser, andra årets studier)
  • Grundnivå 2 (Fortsättningskurser, tredje årets studier)
  • Avancerad nivå/Magisternivå

Du får veta mer om vilka kurser som erbjuds på respektive nivå under "Kurskombinationer".

Studera på campus eller distans

De flesta av våra kurser erbjuds både som campus-kurser och på distans. Nästan alla våra kurser, både på campus och distans, har obligatoriskt närvaro vid seminarier. Distansseminarier äger rum i virtuella mötesrum via internet. Om du är intresserad av att studera på distans kan du klicka här för att få veta mer om vilka datorkunskaper och vilken utrustning som du behöver.

Ansökningsprocess

Ansökan till högskola och universitet i Sverige sker via Högskoleverkets websida antagning.se. Du lämnar ingen ansökan direkt till engelskavdelningen, och vi har inte mer information om ansökningsprocessen än den som ges via Studera. Högskolan Dalarnas lokala antagningsenhet, antagningen@du.se, kan i vissa fall hjälpa dig i frågor som rör ansökan.

Avgifter för studenter från länder utanför EU

Med början höstterminen 2011 kommer avgifter tas ut av studenter från länder utanför EU. Studenter som är permanent bosatta I EU-länder kommer att kunna fortsätta studera i Sverige utan avgifter. Ta reda på mer om avgifter här.

Praktiska frågor campusstudenter

Om du tänker studera på campus hittar du mer information om vad det kostar att bo och leva själv här.

Högskolan Dalarna har campus i två grannstäder, Falun och Borlänge, som ligger c:a 2 mil från varandra med mycket bra buss- och tågförbindelser. Engelska avdelningens program och flesta kurser äger rum i Falun, men några går Borlänge. För information om liv och boende i Falun och Borlänge klickar du här.

Övriga frågor

För allmän information som rör alla studenter vid Högskolan i Dalarna klickar du här och följer länkarna. 

Om du har några frågor om engelska vid Högskolan Dalarna som inte besvaras på vår hemsida, kontakta oss gärna via english@du.se