Seminar serie spring semester 2013 – Work science

Date Time Room Speaker Affiliation Title
21/1 10.30-12.00 Eva Ekeblad Ann Hedlund Dalarna University  Bullerförekomst vid sönderdelning av skogsbränsle
4/2 10.30-12.00 Eva Ekeblad Töive Kivikas, Professor i ledarskap, Turtu. Docent i fysik, Chalmers. Fd VD Studsvik. Ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskaps
akademien (IVA)
  Ledarskap
18/2 10.30-12.00 Eva Ekeblad  Lena Wilhelmsson,  Stockholm universitet  Transformative Learning
4/3 10.30-12.00 Eva Ekeblad      
18/3 10.30-12.00 Eva Ekeblad  Lennar Svensson  Linköpings universitet  
15/4 10.30-12.00 Eva Ekeblad  Lennart Levi    
29/4 10.30-12.00 Eva Ekeblad      
13/5 10.30-12.00 Eva Ekeblad  Ing-Marie Andersson  HDa  Ungas introduktion i arbetlivet
27/5 10.30-12.00 Eva Ekeblad  Karl Gummesson  HDa  Motivation Artikel
10/6 10.30-12.00 Eva Ekeblad Håkan Nilsson Sandvik - Förändringsprocesser