Seminarieserie VT15

Alla seminarier är i BC-rummet kl 10.30-12.00

Februari  2

Carl-Olof Bernsand


Tränarbyten och tränarens roll
Mars 2

Lenka Klimplova

Qualitative Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?
Mars 16

Jan Sundqvist

(Arbetsförmedlingen)

Kunskap om omgivningens krav på kompetens, kommande kompetensbrister, baserat på omfattande statistik.
April 13

Karl Gummesson

Control of air contaminants by an experience based working method -

A model from theory to practiceApril 27
Eva Randell Hälsa, känslohantering och maskuliniteter