Tentamen

Tentamensschema

Återlämning av salstentamina

Återlämning av salstentamina sker via receptionen.

Tänk på att ha kurskod, lärarens namn samt giltig legitimation med dig. Om någon annan hämtar din tentamen ska fullmakt samt legitimation medtagas. Om önskemål finns att få tentamen skickad till folkbokföringsadressen ska ett frankerat kuvert bifogas.

Tentamina finns kvar i receptionen 2 månader efter tentamensdatum, därefter skickas tentamen till arkivet där den finns i 2 år för att sedan gallras bort.

OBS: Gamla tentamen hittar du numera på Mina sidor, under Studier