Schema

Schema på webben

Du som studerar på campus kan hitta de salsbokningar som gjorts för din kurs i vårt lokalbokningssystem TimeEdit. För för vissa kurser, främst i Falun, finns schemat istället i ditt kursrum i Fronter. Många kurser har dock hela schemat i Timeedit, så kolla noggrant vad som gäller för din kurs.

Schema i mobilen - School Schedule

School schedule är ett program för mobiltelefoner som gör det möjligt att hämta och se ett visst schema på Högskolan Dalarna. Det lagrar schemat i mobiltelefonen för senare användning. Typiskt behöver man uppdatera schemat ca: 4 gånger per år om inga ändringar i schemat genomförs.

I mobiltelefoner som stödjer J2ME (Java 2 Micro Edition) och PIM (Personal Information Management) kan schemat synkroniseras med telefonens interna kalender. Det är därmed också möjligt att synkronisera schemat med Microsoft Outlook eller andra fria verktygsprogram för telefoner som MyPhoneExplorer http://www.fjsoft.at/en/

När School schedule startas upp visas följande meny:

Schedule menu

 • Open – öppnar ett sparat (valet görs från en lista av sparade schema databaser) schema från den interna databasen och visar det genom att förflyttas automatisk till dagens schema. Vidare visning är baserad på veckor och dagar precis som på webbsidan.
 • Update – uppdaterar ett redan sparat (valet görs från en lista av sparade schema databaser) schema. Detta val ger det nya schemat för två veckor framåt i tiden.
 • Get new – hämtar ett nytt schema, du måste först ta reda på det objektID/IDL för schemat du söker. Detta görs genom att göra en vanlig schemasökning på programmet, läraren, kursen, salen etc. du är intresserad av. Notera sedan den 8-siffriga koden som finns i webbläsarens adressfält (koden kan t.ex. vara wv_obj1=11769000), mata sedan in siffrorna i mobilens program.
  Man måste även ange veckogränserna för schemat, t.ex. 736 och 744 för vecka 36-44 år 2007.
  Det tar mindre än 10 sekunder att hämta ett nytt schema till mobiltelefonen och spara det i en databas. Storleken på schemafilen är ca: 30 – 40 kB.
 • Delete – raderar ett sparat schema (valet görs från en lista av sparade schema databaser). Databaserna har samma namn som den 8-siffriga koden.
 • Sync with Calendar – synkroniserar ett sparat schema med telefonens interna kalender.
 • Del from Calendar – raderar ett specifikt schema i kalendern (valet görs från en lista av sparade schema databaser).
 • About – visar information om telefonen, programmet och utvecklare m.m.

Installation

Du kan endera ladda ner HDaSuite.jar till din dator och installera det med BlueTooth eller USB-kabel precis som du lägger in MP3 eller andra filer i telefonen. Annars kan du använda den inbyggda WAP-läsaren och låta den peka på addressen http://www.du.se/pages/3325/HDaSuite.jad för att ladda ner och installera programmet OTA (Over The Air). Storleken på programmet är ca: 43 KB.

Telefonstöd

De flesta nyare telefoner med J2ME stöd från 2004 och nyare bör kunna köra programmet (CLDC 1.0 och MIDP 2.0 stöd behövs). Om du vill använda PIM-funktionen behövs stöd för PDA-profile (J2ME JSR 75). Programmet är främst testat på Sony Ericsson K750/W800i och fungerar bra på dessa modeller, men de flesta mobiltelefoner bör fungera (eller kan fås att fungera med några justeringar i programmets kod).

Tveka inte att rapportera buggar eller idéer på fortsatt utveckling, detta kan göras till hjo@du.se

Det grafiska utseendet för programmet kommer troligen att se lite annorlunda ut på varje mobiltelefonmodell, till och med emulatorn och den riktiga telefonen av samma modell och typ har flera olikheter.

Om programmet

Programmet har i huvudsak skrivits av Jonny Påhls som ett projektarbete i kursen realtidssystem med visst stöd av läraren Hans Jones. Realtidssystem är inte bara datorsystem för industri och farkoster utan också inbäddade system (små elektriska saker som man inte tror är en dator) som telefoner och MP3-spelare etc.

Syftet med programmet var att få till något som är till nytta för alla som tillbringar sina dagar här på skolan. Hur ofta har man inte undrat vilken sal man skall till eller vilken tid lektionen börjar osv.? Numera har man ingen ursäkt längre för att inte veta detta!

HDa PIM Suite

HDa PIM Suite innehåller några mobilatelefon verktygsprogram (filutforskare och organiserarutforskare) som är demo program från Sun samt ett program för att skapa återkommande kalenderhändelser vars funktion inte finns i Sony Ericssons telefoner. Huvudprogrammet är dock School schedule-programmet.