Videoinspelningar

I detta avsnitt får du hjälp och tips för att spela in film med hjälp av två olika metoder. Den ena är programmet Windows Live Movie Maker. Den andra möjligheten att spela in film direkt i Youtube.

De olika delarna i detta avsnitt är (klicka på länken för att komma till respektive avsnitt):