Efter studierna - alumni

Alumni – enkelt och värdefullt

Ordet alumn kommer från latinet och används numera i betydelsen "före detta student".

Alla som har läst vid Högskolan Dalarna är alumner; såväl du som har avslutat din utbildning som du som fortfarande läser.

Syftet med alumniverksamheten är att vara en levande mötesplats mellan studieliv och näringsliv. För att utbyta information, kunskaper och erfarenheter mellan dig som alumn, andra alumner och högskolan.

Vår strävan är att deltagande i alumniverksamheten ska vara enkelt och värdefullt.

För att ta del av högskolans verksamhet

Det händer en hel del på och kring Högskolan Dalarna. Eller vad sägs om följande områden: Utbildning, forskning, innovationer, samverkan och kompetensutveckling. Områden som ger dig möjlighet att knyta an till studenter, alumner och akademierna. Med aktiviteter där du både kan marknadsföra din egen kompetens och hämta inspirationer från andra alumner.

För att dela med dig av dina erfarenheter

Dina erfarenheter och kunskaper från högskolan och arbetslivet gör kontakten mellan dig och högskolan viktig och värdefull.

  • Du kan visa våra studenter vad utbildningar kan leda till genom att gästföreläsa.
  • Du kan vara en viktig länk mellan högskolan och arbetslivet vad gäller exempelvis praktikplatser, examensarbete, studentmedarbetarjobb, rekrytering av blivande medarbetare och forskningssamarbete.
  • Du är den som vet hur utbildningarna kan utvecklas för att hålla kvalitet.
  • Du är den som kan förmedla vilken kompetensutveckling som är intressant för dig och din arbetsplats.

Du är helt klart en mycket värdefull resurs för att vår högskola ska förbättras och utvecklas.

För delaktighet på ett enkelt sätt

Vi vill att informations- och kommunikationsutbytet ska vara så enkelt som möjligt.

Vi vill vara där du är. Därför finns vi givetvis i olika sociala medier.

LinkedIn kommer att vara en av våra huvudkanaler för att du ska kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer på Högskolan Dalarna.

För dig som vill få ökade möjligheter till samverkan vill vi att du registrerar dig som alumn hos oss. Genom registreringen får du bl a följande: Inbjudan till föreläsningar, seminarier och andra evenemang liksom vår alumnitidning och våra nyhetsbrev samt möjligheten att bli vald till Årets alumn.

Vi jobbar med alumni

Sara Wolff
E-mail: swo@du.se
Tel: 023-77 80 72

Registrera dig - alumnidatabasen

LinkedIn

Twitter

Facebook

Nyheter

Årets alumn utsedd

Många av de studenter som har läst vid Högskolan Dalarna gör betydande insatser för samverkan mellan Högskolan och samhället.