att... skall inspirera, koordinera, stödja och genomföra insatser. Dessa ska på kort och lång sikt bidra till att göra tillverkningsföretagen i Dalarna attraktiva och att minska deras rekryteringsproblem för att säkra en långsiktig tillväxt.

Visionen är att Dalarna och dess företag ska bli nationellt och internationellt uppmärksammade för att ha en medveten utveckling mot ett attraktivt arbetsliv i en attraktiv livsmiljö.

Projekttid 2001-2007

Senast uppdaterad: