När?
Måndag
09:00
16:00
till

Utbildning i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK. Utbildningen sker i samarbetet mellan Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna och vänder sig till personal inom kommun och landsting. Kontaktperson är Helén Olsson, hol@du.se.