När?
Onsdag
Torsdag
09:00
16:00
till

Utbildning gällande användande av riskbedömningsinstrumentet FREDA sker den 14-15 juni. Utbildningen sker i samarbetet mellan Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna och vänder sig till personal inom kommun och landsting. Kontaktperson är Helén Olsson; hol@du.se