När?
Måndag
09:00
16:00
till
Var?
Högskolan Dalarna
Falun

MI, eller motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Den kan användas exempelvis i behandling eller vid myndighetsutövning.

MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha tydligt fokus på målbeteende kring en specifik förändring, exempelvis rörande tobak, alkohol eller droger. Utbildningen innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Innehåll

  • Dag 1 och 2: MI introduceras och vi arbetar bland annat med MIandan, förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter och strategier.
  • Dag 3: Fokus på anpassning av samtal utifrån beredskap till förändring.

Obligatorisk närvaro krävs för alla tre dagar för att få ut kursintyget. Kursintyget ges ut efter avslutad kurs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till personal inom Dalarnas kommuner och landsting som arbetar inom vård och omsorgssektorn. Övriga aktörer är välkomna i mån av plats, till en kostnad av 4 000 kr (exkl moms).

Anmälan

Ansökan/anmälan skall vara förankrad hos närmaste chef. Anmälan via mail till Högskolan Dalarna/Jennie Vinter jvi@du.se.

Anmälan senast 15 maj 2017. 

Se inbjudan för ytterligare detaljer.

För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 85 59