När?
Tisdag
09:00
16:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Sal V 322
Falun

Inom ramen för avtalet mellan Högskolan Dalarna och länets kommuner och landsting kan vi erbjuda en grundutbildning i MI (motiverande samtal).

MI är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. Den kan användas exempelvis i behandling eller vid myndighetsutövning. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha tydligt fokus på målbeteende kring en specifik förändring, exempelvis rörande tobak, alkohol eller droger.

Utbildningen innehåller olika teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, illustrationer och deltagarorienterade övningar.

Utbildningen vänder sig främst till personal inom Dalarnas kommuner och landsting som arbetar inom vård och omsorgssektorn.

Innehåll

  • Dag 1 och 2: MI introduceras och vi arbetar bland annat med MI-andan, förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter och strategier.
  • Dag 3: Fokus på anpassning av samtal utifrån beredskap till förändring. 

Närvaro samtliga dagar (29-30/8, 30/9) krävs för godkänt i kursen, efter avslutad utbildning får du ett kursintyg.

Anmälan/anmälningskod

Ansökan/anmälan skall vara förankrad hos närmaste chef. Anmälan via mail till Högskolan Dalarna/Ulf Kassfeldt ukf@du.se.

Urval görs av Högskolan Dalarna. Urvalet tar hänsyn till den geografiska spridningen av de sökande.

För ytterligare detaljer, se inbjudan nedan.

Sista anmälningsdatum har passerat (15 maj).

För mer information kontakta

Närmare info lämnas av:

Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46