Ur innehållet:

  • Riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende.
  • Grundläggande kunskaper kring alkohol, narkotiska preparat och deras verkan och skadeverkningar.
  • Psykiatrisk samsjuklighet.
  • Olika perspektiv på beroendeutveckling
  • Brukarperspektiv
  • Människosyn och etik
  • MI introduktion
  • Spelmissbruk

 

Program

Baskursen finansieras genom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD, och är kostnadsfri. 108 platser är reserverade för landstingsanställda och 32 platser för kommunanställda. Lokal är föreläsningssal 6, högskolan Dalarna. Fika på fm och em ingår, lunch bekostas av deltagarna själva.

Anmälan senast 15 augusti, anmälningssidan stängs när platserna är fyllda.

Om det finns platser kvar på respektive anmälningslänk efter den 15 augusti så fyller vi resterande platser med de som är intresserade oavsett huvudman.Anmälan landstingsanställd

Kontakt

Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46
Senast uppdaterad: