Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Det finns tyvärr inga platser kvar och anmälningslänken är stängd.

Ur innehållet:

• Riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende.
• Grundläggande kunskaper kring alkohol, narkotiska preparat och deras verkan och skadeverkningar.
• Psykiatrisk samsjuklighet.
• Olika perspektiv på beroendeutveckling
• Brukarperspektiv
• Ett exempel på hur kommun och landsting kan samarbeta
• Människosyn och etik
• MI introduktion
• Spelmissbruk


Mer detaljerat program kommer senare. Baskursen finansieras genom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD, och är kostnadsfri. 108 platser är reserverade för landstingsanställda och 21 platser för kommunanställda. Lokal är föreläsningssal 6, högskolan Dalarna. Fika på fm och em ingår, lunch bekostas av deltagarna själva.

Om det finns platser kvar på respektive anmälningslänk efter den 5 september så fyller vi resterande platser med de som är intresserade oavsett huvudman.
Vid frågor kontakta Kristina Carlsson, högskolan Dalarna, kcr@du.se

 

Senast uppdaterad: