Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
När?
Tisdag
09:00
16:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 6
Falun

Ur innehållet:

• Riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende.
• Grundläggande kunskaper kring alkohol, narkotiska preparat och deras verkan och skadeverkningar.
• Psykiatrisk samsjuklighet.
• Olika perspektiv på beroendeutveckling
• Brukarperspektiv
• Ett exempel på hur kommun och landsting kan samarbeta
• Människosyn och etik
• MI introduktion
• Spelmissbruk

Mer detaljerat program kommer senare. Baskursen finansieras genom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD, och är kostnadsfri. 108 platser är reserverade för landstingsanställda och 21 platser för kommunanställda. Lokal är föreläsningssal 6, högskolan Dalarna. Fika på fm och em ingår, lunch bekostas av deltagarna själva.

Anmälan senast 5 september och görs på:

för landstingsanställda: http://bit.ly/anmalanlandsting 
för kommunanställda: http://bit.ly/anmalankommun

Om det finns platser kvar på respektive anmälningslänk efter den 5 september så fyller vi resterande platser med de som är intresserade oavsett huvudman.

Vid frågor kontakta Kristina Carlsson, högskolan Dalarna, kcr@du.se