När?
Onsdag
Onsdag
till
Var?
Föreläsningssal 6 - F106
Falun

Kursen riktar sig till dig som är nyanställd inom socialtjänsten eller landstinget i Dalarna, och som saknar eller enbart har en kortare erfarenhet av att möta och upptäcka månniskor med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik.

Ur innehållet:

  • Riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende.
  • Grundläggande kunskaper kring alkohol, narkotiska preparat och deras verkan och skadeverkningar.
  • Psykiatrisk samsjuklighet.
  • Olika perspektiv på beroendeutveckling
  • Brukarperspektiv
  • Människosyn och etik
  • MI introduktion
  • Spelmissbruk

Mer detaljerat program kommer senare. Baskursen finansieras genom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD, och är kostnadsfri. 108 platser är reserverade för landstingsanställda och 32 platser för kommunanställda. Lokal är föreläsningssal 6, högskolan Dalarna. Fika på förmiddag och eftermiddag ingår, lunch bekostas av deltagarna själva.

Anmälan stängs när platserna är fyllda. 

Anmälan kommunsanställda - FULLBOKAD
Anmälan för landstingsanställda

Om det finns platser kvar på respektive anmälningslänk efter den 15 augusti så fyller vi resterande platser med de som är intresserade oavsett huvudman.

Program

För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46