När?
Onsdag
Onsdag
till
Var?
Föreläsningssal 6 - F106
Falun

Kursen riktar sig till dig som är nyanställd inom socialtjänsten eller landstinget i Dalarna, och som saknar eller enbart har en kortare erfarenhet av att möta och upptäcka månniskor med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik.

Ur innehållet:

  • Riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende.
  • Grundläggande kunskaper kring alkohol, narkotiska preparat och deras verkan och skadeverkningar.
  • Psykiatrisk samsjuklighet.
  • Olika perspektiv på beroendeutveckling
  • Brukarperspektiv
  • Människosyn och etik
  • MI introduktion
  • Spelmissbruk

Baskursen finansieras genom Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD, och är kostnadsfri. Lokal är föreläsningssal 6, högskolan Dalarna. Fika på förmiddag och eftermiddag ingår, lunch bekostas av deltagarna själva.

 

Det finns några platser kvar på baskursen, anmälan görs på mail till ukf@du.se

 

Program

För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46