När?
Onsdag
Börjar 09:00
Var?
Högskolan Dalarna
Falun
Datum Lokal 
11/10 Sal V 322
12/10 Sal V 325
30/11 Sal V 220
7/3 (2018)    Meddelas senare 

 
Tid: 09.00-16.00

Utbildningens innehåll

Genom strukturerad utredning, behandlingsplanering, uppföljning och systematik ökar möjligheterna till positiva och långvariga behandlingseffekter, men också förutsättningarna för bättre livskvalitet för berörda klienter inom missbruksvården. Klienten är delaktig på så sätt att han eller hon själv skattar sin oro och sitt hjälpbehov utifrån standardiserade skalor. Intervjuaren skattar därefter hjälpbehoven utifrån klientens svar och dessa presenteras i en obligatorisk återkoppling. Intervjun leder till en vårdplan.

På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till personal inom kommuner och landsting som möter personer med missbruksproblematik. Övriga aktörer är välkomna i mån av plats, till en kostnad om 5 000 kr (exkl moms).

Anmälan

Ansökan/anmälan via mail till Högskolan Dalarna/Ulf Kassfeldt ukf@du.se. Ansökan skall vara förankrad hos chef.

Urval görs av högskolan. Urvalet tar hänsyn till den geografiska spridningen av de sökande.

Anmälan senast 25 augusti 2017.

För mer detaljerad information, se inbjudan - "Grundutbildning i ASI".

För mer information kontakta
Univ adjunkt socialt arbete
023-77 86 46