Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Genom SUD ska högskolan och yrkeslivet gemensamt främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling inom det sociala välfärdsområdet.

Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, 17 kommuner, landstinget Dalarna, regionala myndigheter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet. 

Uppdragsverksamhet

Enskilda kommuner, landsting, företag och organisationer inom det sociala välfärdsområdet har möjlighet att köpa skräddarsydda utbildnings-och stödinsatser av högskolan. Det kan handla om kompetensutveckling till personalen eller hjälp med att genomföra ett utvärderingsuppdrag eller ett forskningsprojekt.

Kontaktperson för uppdragsverksamheten: Eva Hämberg

Tel: 023-77 84 67

E-post: ehr@du.se

SUD-rådet

Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna (HDa), 17 kommuner, regionala myndigeter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

Ordförande är Pia Joelsson, förvaltningschef vid Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun och verksamhetsledare för SUD är Eva Hämberg, Högskolan Dalarna.

Inom ramen för avtalet mellan kommunerna och HDa samt landstinget och HDa har ett uppdrag lämnats till HDa med önskemål om en gemensam samverkansutbildning. En arbetsgrupp har bildats med företrädare från huvudmännen som tillsammans med företrädare från HDa ska planera innehåll, upplägg och genomförande av en utbildningsaktivitet.

Senast uppdaterad: