Personer vid en whiteboard

Företag kan vända sig till Ingenjörspoolen för att få hjälp med uppgifter som ingenjörsstudenter kan utföra. Uppdragen kan vara korta eller lite längre och anpassas till respektive students aktuella studiesituation.

Huvudsyftet med Ingenjörspoolen är att ge studenterna en chans att arbeta med en verklig uppgift, och att ge både företag och studenter en chans att lära känna varandra. Dessutom ger det företagen en möjlighet att få hjälp med att lösa olika typer av problem.

Har ni något ni skulle vilja få utfört, men inte verkar hitta tid för: Maila en beskrivning av uppgiften till Ingenjorspoolen@du.se. Ni behöver inte fundera på om ett uppdrag ska passa eller fungera, ni får ett snabbt svar från högskolan. Vi letar fram en lämplig student, etablerar kontakt mellan student och företag och följer uppdraget hela tiden.

När alla frågetecken är uträtade skrivs ett avtal mellan företaget och Högskolan. Högskolan betalar en lön till studenten, och debiterar företaget 238 kr/tim.

Två personer sitter vid en dator  Två personer vid en dator

Ingenjörspoolen är en fast organisation vid Högskolan Dalarna. Den består av en styrgrupp med representanter från olika teknikämnen:

  • Mats Anderson, Maskinteknik
  • Göran Land, Industriell ekonomi
  • Ulf Bexell, Materialteknik
  • Hans Ersson, Energiteknik
  • Hans Persson, Byggteknik
Senast uppdaterad: