Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU möten 2017/2018

2018 2019
   
 PUD-RÅD: Tisdag 13 mars 9-16, Skrivsal 1  
 PUD-AU: Tisdag 24 april 9-13, Selma  
 PUD-AU: Tisdag 12 juni 9-13 (reserv), Haganäs  
   
Senast uppdaterad: