Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen
Läslyftet HDa

Forskarstudier med fortsatt arbete i skolan

Två omgångar forskarstudier med inriktning praktiknäraforskning har startat sedan 2013 vid Högskolan Dalarna/Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) i samarbete med PUD-regionens skolhuvudmän samt Karlstads universitet och Umeå universitet.

Nu är det dags att söka till omgång 3. Inför start 2018 arrangerar Högskolan Dalarna utbildningen i egen regi, då vi 2017 fick forskarrättigheter i utbildning och lärande. Högskolan Dalarna söker nu intresserade lärare till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål.

Vill du kombinera praktiknära forskning, forskarstudier med fortsatt arbete i skolan?

Är du intresserad av skola, undervisning och ledarskap? Är du lärare eller skolledare och vill utveckla skolan och dig själv genom praktiknära forskning? Har du lust att bli forskarstudent och fördjupa dig i skolfrågor? Vill du kombinera forskarstudier med fortsatt arbete i skolan? I så fall kan någon av Högskolan Dalarnas olika utlysningar i pedagogiskt arbete vara något för dig.

Hösten 2018 finns tre olika alternativ för att nå en licentiat- eller doktorsexamen i ämnet.

Välkommen till en informationsträff torsdagen den 15:e februari 2018 klockan 16:00-18:00 på Scandic Hotell, Falun. Där berättar representanter från Högskolan om de tre aktuella utlysningarna, bjuder på dryck och lättare tilltugg och försöker besvara dina frågor och funderingar. En av utlysningarna riktas specifikt mot yrkesverksamma lärare som vill arbeta och studera samtidigt, medan de andra två är heltidstjänster.

Är du osäker på om du är behörig att gå forskarutbildningen? Kom på träffen så kan du ställa frågor om detta och få veta mer om möjligheterna att komplettera till behörighet!

Var och när: Scandic Hotell, Falun. Klockan 16-18, torsdag 15 februari 2018.

Anmäl dig på: www.du.se/infoforskarutbpedarb2018 (senast 6:e februari).

Läs mer om de tre utlysningarna...

1) Forskarutbildning mot licentiatexamen för verksamma lärare och förskollärare,
2) Forskarstudier i pedagogiskt arbete med inriktning mot organisation och ledning av pedagogisk praktik och
3) Forskarstudier i pedagogiskt arbete med inriktning mot barns och elevers lärande samt undervisning i förskola och skola på: http://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/

Välkommen att anmäla dig!

/Högskolan Dalarna

..........................................................................................................................................................................................

Läslyftet

Högskolan Dalarna via PUD har genomfört handledarutbildningen inom läslyftet sedan 2014. Läslyftet är en utbildnig på uppdrag av Skolverket. Läslyftet ska ge lärare möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs-, och skrivutveckling och riktar sig till lärare i grundskolan, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. På liknande sätt finns ett läslyft för förskolan. Utbildningen ska leda till att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga.

Utbildningen betonar det kollegiala lärandet med stöd av handledare och materiel i form av moduler. Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan/förskolan och är sammankopplad till det pågående arbetet i skolan/förskolan. Insatsen ska ge lärare möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk-, läs-, och skrivutveckling, få möjlighet att samtala med kollegor om forskning och undervisning, pröva nya arbetssätt i praktiken samt utveckla ett gemensamt yrkesspråk. 

Läslyftet genomförs under en längre period med kontinuerliga träffar på arbetstid och med stöd av handledare. 

Läslyftet omfattar även:

Handledarutbildning
Handleda vidare
Läslyftet i skolan
Läslyftet i förskolan

Ny ansökningsperiod

Ny ansökningsperiod för Läslyftet i skolan och läslyftet i förskolan är nu öppen för anmälan via Skolverket. Ansökan är öppen från 1 januari till 1 februari.

Ansökan till läslyftet i skolan... 

Ansökan till Läslyftet i förskolan....

Modulöversikt

En modulöversikt hittar du på Skolverkets hemsida....

Mer information om Läslyften hittar du här....

Kontakt HDa

Verksamhetsutvecklare
023-77 83 27
Verksamhetsledare
023-77 82 91