Läslyftet HDa

Fantastisk möjlighet för personal i förskoleklass som saknar behörighetsgivande utbildning
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp

Arbetar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i språk och kommunikation samt matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

 

Därför ska du delta
Du ökar din ämneskompetens
Du utvecklar din förmåga att stödja elever
Du blir tryggare i din yrkesroll

Kursen är på 15 högskolepoäng på kvartsfart (25% fart) och innehåller två huvuddelar:

Språk och kommunikation,
matematiska uttrycksformer.

För vem
Pedagoger som arbetar i förskoleklass utan behörighet har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Hur
Du studerar samtidigt som du arbetar.

Möjligheter
Vid framtida ansökan till behörighetsgivande utbildning (förskollärarprogrammet) finns möjlighet att tillgodoräkna sig denna uppdragsutbildning i förskollärarutbildningen.

Var
Högskolan Dalarna erbjuder kursen vt-18

Kursstart
ht- 2018

Kursslut
ht- 2019

Platsantal
Max 36 platser. Urval görs utifrån: De första 36 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Behörig ansökan ska uppfylla följande:

1. obehöriga pedagoger har förtur
2. huvudmannens styrkandeblankett ska finnas med i anmälan
3. först till kvarn

Kursplan
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklasen...

Anmälan
Anmälan är öppen!

www.du.se/obehorigforskoleklass

Arbetsgivaren gör anmälan och ska intyga att den som ansöker inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation.

Huvudmannens godkännande
Blankett att bifoga ansökan....

 

Läslyftet

Högskolan Dalarna via PUD har genomfört handledarutbildningen inom läslyftet sedan 2014. Läslyftet är en utbildnig på uppdrag av Skolverket. Läslyftet ska ge lärare möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs-, och skrivutveckling och riktar sig till lärare i grundskolan, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. På liknande sätt finns ett läslyft för förskolan. Utbildningen ska leda till att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga.

Utbildningen betonar det kollegiala lärandet med stöd av handledare och materiel i form av moduler. Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan/förskolan och är sammankopplad till det pågående arbetet i skolan/förskolan. Insatsen ska ge lärare möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk-, läs-, och skrivutveckling, få möjlighet att samtala med kollegor om forskning och undervisning, pröva nya arbetssätt i praktiken samt utveckla ett gemensamt yrkesspråk. 

Läslyftet genomförs under en längre period med kontinuerliga träffar på arbetstid och med stöd av handledare. 

Läslyftet omfattar även:

Handledarutbildning
Handleda vidare
Läslyftet i skolan
Läslyftet i förskolan

Ny ansökningsperiod

Ny ansökningsperiod för Läslyftet i skolan och läslyftet i förskolan är nu öppen för anmälan via Skolverket. Ansökan är öppen från 1 januari till 1 februari.

Ansökan till läslyftet i skolan... 

Ansökan till Läslyftet i förskolan....

Modulöversikt

En modulöversikt hittar du på Skolverkets hemsida....

Mer information om Läslyften hittar du här....

Kontakt HDa

Projektadministratör
023-77 82 98