Erbjudanden från PUD

    

Erbjudanden från Skolverket

  • Läslyftet, mattelyftet, Läslyftet för förskolan, specialpedagogik för lärande, lärarlyftet

Övrigt

  • Forskningscirkel för språk- läs och skrivutveckling (medel från NCS (Skolverket))
  • samverkan för bästa skola (medel från Skolverket) + uppföljningar (skolhuvudmännen finansierar)
  • Uppdragsutbildning för barnskötare, kurs från förskollärarprogrammet (skolhuvudmännen finansierar)
Senast uppdaterad: