Detta är en bekräftelse på din anmälan!

Välkommen till andra tillfället i handledarutbildningen inom läslyftet som anordnas av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.

Den 16 april fortsätter vår utbildning med en dag som genomförs på Hotell Amaranten Kungsholmen. Det serveras välkomstkaffe mellan 9.30 – 10. Dagen slutar kl 16.30. Programmet för dagen innehåller samtal i basgrupperna och föreläsningarFör detaljer i programmet se det aktivitetsplanen ni fick i våras. Den ligger också på materialsidan http://bit.ly/2vRTpQO. Den fick ni utsänd via mail innan sommaren.

Senast uppdaterad: