Handleda vidare inom Läslyftet  

Målgrupp: Handledare inom läslyftet som fortfarande handleder samt språk- läs- och skrivutvecklare i regionen.
Dagen genomförs på uppdrag av Skolverket och i första hand för dem som anmält sig till Skolverket under 2018.

Plats
Meddelas när det närmar sig.

Tid
Tisdag 25 oktober kl 09.00 – 16.30

Program
9.00 - 9.45 Fika + intro
9.45 - 11.30 Föreläsning grundskolan: Chatharina nyström Höög, professor i svenska
Förskolan: universitetslektor i pedagogik Maria Olsson, universitetsadjunkt Johanna Edman Olsson

11.30 - 12.30 Lunch
12.30 - 14.30 Samtal om samtal med grupphandledare från Högskolan
14.30 - 15.00 Fika och Erfarenhetsutbyte mellan skolformer
15.00 - 16.00 Fortsatt erfarenhetsutbyte i homogena grupper
16.00 - 16.30 Återkoppling och summering av dagen

Lunch och fika
Fika finns från kl 09.00. Vi bjuder på fika och lunch. Meddela därför även behov av specialkost samtidigt som du anmäler dig på nedanstående länk.

Anmälan
Anmäl deltagande senast  1 oktober 2018 http://www.du.se/pud/mtrl/handledavidarelaslyft

VÄLKOMMEN


Anmälan

jag tillhör förskola/skola?
Om jag tillhör skola, vilken årskurs?

Kontakt

Univ adjunkt svenska språket
023-77 81 55
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 81 04
Projektadministratör
023-77 82 98
Senast uppdaterad: