Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Handleda vidare inom Läslyftet  

Målgrupp: Handledare inom läslyftet som fortfarande handleder samt språk- läs- och skrivutvecklare i regionen.
Dagen genomförs på uppdrag av Skolverket och i första hand för dem som anmält sig till Skolverket under 2017.

Plats
Lugnetkyrkan konferens, Falun

Tid
Tisdag 20 mars kl 09.30 – 17.00

Program
9.30 - 10.15 Fika + intro
10.15 - 12.00 Föreläsning med Désirée von Ahlefeld Nisser, tillfälle till frågor.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Samtal om samtal med utbildare från Högskolan
15.30 - 17.00 Erfarenhetsutbyte

Text om Désirées föreläsning:

Lunch och fika
Fika finns från kl 09.30. Vi bjuder på fika och lunch. Meddela därför även behov av specialkost samtidigt som du anmäler dig på nedanstående länk.

Anmälan
Anmäl deltagande senast 9 mars http://www.du.se/pud/mtrl/handledavidarelaslyft

VÄLKOMMEN
Eva-Lena Embretsen e u
Verksamhetsledare PUD

Anmälan

Senast uppdaterad: