Välkommen till vår nya webbplats! Om webbplatsen

Aktuella utbildningar och seminarier

Att vägleda nyanlända elever

Kursen är fulltecknad inför ht 17. Reservlista finns. Om vi får uppdraget av skolverket återkommer kursen ht 18.

Nyanlända elevers skolframgång

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla några enstaka team till denna kurs. Detta görs över sommaren via mail till ele@du.se så återkommer vi efter semestern.

Utbildningar vid förfrågan

Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare. Denna kurs är riktad i första hand mot de som är våra parterskolor och tar emot våra lärarstuderande. På gymnasiet finns det ännu inga partnerskolor men du som enskild lärare som tar emot studenter på VFU från Högskolan Dalarna kan även söka denna kurs. 

IT och lärande som stöd för skolutveckling (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Utvecklingsprocesser i skolan (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Aktuella skolledarutbildningar

Ledning och utveckling i förskola och skola, 7,5hp
Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning om 30 hp på avancerad nivå som är obligatorisk för nyanställda rektorer. Även förskolechefer och personal med skolledarbefattning kan delta i mån av plats. Högskolan Dalarna har inget intag på rektorsprogrammet för närvarande.

Senast uppdaterad: