Aktuella utbildningar och seminarier

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk

Information om kurser ht-18

Att vägleda nyanlända elever

Om vi får uppdraget av skolverket återkommer kursen ht 18.

Nyanlända elevers skolframgång

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla några enstaka team till kursstarten 2018.

Utbildningar vid förfrågan

Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare. Denna kurs är riktad i första hand mot de som är våra parterskolor och tar emot våra lärarstuderande. På gymnasiet finns det ännu inga partnerskolor men du som enskild lärare som tar emot studenter på VFU från Högskolan Dalarna kan även söka denna kurs. 

IT och lärande som stöd för skolutveckling (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Utvecklingsprocesser i skolan (Lämpad för forskningscirkel inom flera verksamheter)

Aktuella skolledarutbildningar

Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola 7,5 hp, 2018

Senast uppdaterad: