Kurser och seminarier

På denna länk kan du hitta kompetensutveckling för skolväsendet, både aktuella och exempel på sådant som vi kan anordna efter önskemål från er. Om ni på arbetsplatsen har andra önskemål kan vi alltid skräddarsy uppdragsutbildning som skolhuvudmannen betalar.

Nätverk

Nätverken består av representanter från regionens kommuner, IT-pedagoger, lärare, utvecklingsledare, rektorer, förskolechefer och personal vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUD).

Här presenteras kort olika nätverk som träffas några gånger per termin på Campus Falun. Meddela gärna kontaktpersonen om du som huvudman vill att din kommun ska vara representerad i något av dem.

Senast uppdaterad: