Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns på VAL:s nationella webbsida. 

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. En del sökande behöver komplettera med pedagogisk-didaktisk utbildning. Denna utbildning är nätbaserad och genomförs på 50-75 procents studietakt beroende på vilken lärarexamen som man studerar mot. 

Förskollärare och specialpedagoger som arbetat i grundskolans årskurs 1-6 och verksamma förskollärare utan förskollärarexamen hänvisas till annat VAL-lärosäte. 

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser fram till examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

Några ämnen kan inte erbjudas vid Högskolan Dalarna, exempelvis slöjd, hemkunskap, musik, drama/teater, idrott, kemi, fysik, biologi, naturkunskap och teknik. 

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen mellan studerande och mellan lärare och studerande huvudsakligen sker i det digitala rummet med hjälp av e-post, Internet och andra kommunikationskanaler. Obligatoriska seminarier via nätet sker på dagtid.

Utbildningen inleds vanligtvis med en till två obligatoriska introduktionsdagar i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som skall användas. Då får kursdeltagarna möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen, och ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till c:a en per termin. 

Ansökan och antagning

Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 mars och 15 april vt-18. Ansökan sker via VAL-projektets nationella webbplats. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier. Utbildningen startar vid tillräckligt många sökande.

Sökande till yrkeslärarutbildningen ska dessutom anmäla sig till ValiWeb för att få sina branschkunskaper bedömda.

Programstart

Utbildningen startar nästa gång höstterminen 2018. Utbildningen för blivande yrkeslärare startar vårteminen 2019. 

Studieadministratör
023-77 82 13
Verksamhetsledare
023-77 80 65
Senast uppdaterad: