Anmälningslänken är nu stängd!

Tre föreläsningar under hösten 2017 och våren 2018:

• Katharina Davidsson, Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Lek som fenomen.
• Johanna Edman Olsson, Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Lekmiljöer.
• Ann S Pihlgren, forskare i pedagogik, lärarutbildare och skolutvecklare, Fritidshemmets och skolans gemensamma uppdrag.

När:

Fredagen den 24 november 2017, kl. 10-12, föreläsningssal 6: Katharina Davidsson, Lek som fenomen
Katharina Davidsson är adjunkt i pedagogiskt arbete samt programansvarig för förskollärarprogrammet. Katharina har länge arbetat i kurser om barns lek och kommunikation. Lek som fenomen samt förutsättningar för lek, som föreläsningen handlar om, ligger Katharina särskilt varmt om hjärtat. I föreläsningen får ni följa med och fördjupa er i lekens värld under ett par timmar.

Fredagen den 16 februari 2018, kl. 10-12, föreläsningssal 6: Johanna Edman Olsson, Lekmiljöer (pedagogiska miljöer)
Johanna Edman Olsson är adjunkt i pedagogiskt arbete inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Johanna brinner för att genom den pedagogiska miljön erbjuda barn och elever rika möjlighet till möten i det kooperativa lärandet, med fokus på de mentala och fysiska perspektiven. Hon är utbildad förskollärare, Ateljerista, Pedagogista och ser fram emot en dialog om miljöns möjligheter till lärande inom i praktiken.

Fredagen den 25 maj 2018, kl. 10-12, föreläsningssal 6: Anna S. Pihlgren, Fritidshemmets och skolans gemensamma uppdrag
Ann S. Pihlgren är forskare i pedagogik, lärarutbildare och skolutvecklare, knuten till Stockholms universitet. Hon har varit delaktig i att skriva fritidshemmens kapitel i läroplanen och skrivit böcker om fritidshemmets didaktik. Ann är en flitigt anlitad föreläsare i flera olika sammanhang. Länk till en artikel som hon har skrivit. http://bit.ly/2s0E25W

Plats och tid

Högskolan Dalarna, Falun, kl. 10-12, föreläsningssal 6

Målgrupp

Fritidshemspersonal och deras rektorer

Avgift

Föreläsningarna erbjuds som en föreläsningsserie. Föreläsningsseriens avgift är totalt 1 050 kr plus moms per deltagare för PUD-medlemmar, kaffe/te och smörgås ingår i priset. Om fler än 5 anmäls på samma fakturaadress, reduceras priset enligt "köp 5, betala för 4". (D.v.s. var femte anmäld deltagare är avgiftsfri). Avgift för icke-PUD-medlemmar är 2 100 kr plus moms per deltagare. Antalet platser är begränsade. När seminarieserien är fulltecknad stängs anmälningssidan.

Anmälan

Anmälan nedan. Sista anmälningsdag: 10 november 2017. Anmälan är bindande men inte personlig.

 VÄLKOMMEN

Kontakt

Verksamhetsledare
023-77 82 91
Projektadministratör
023-77 82 98
Senast uppdaterad: