Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Tack för din anmälan. De första 25 behöriga ansökande till kursen antas i den ordning de inkommer till Programutvecklingsteknik för lärare, 7,5 hp, kvartsfart med start vecka 45.

Mer information om antagning kommer per mail när anmälningstiden gått ut.

Senast uppdaterad: