Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

 Kursen är full!

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering samt kan sätta dessa kunskaper i ett didaktiskt sammanhang för att planera, genomföra och värdera egen undervisning utifrån styrdokument.

Därför ska du delta

• Få kunskaper i objektorienterad programmering och hur programmering kan användas i undervisning.
• Lära dig grundläggande begrepp inom programmering
• Kursen kopplar till din egen undervisning och hur programmering kan användas för problemlösning i olika ämnen.

Vad

Kursen tar upp objektorienterad programmering och hur programmering kan användas i undervisning. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom programmering såsom klasser, objekt, metoder, datatyper, selektion och iteration. Kursen kopplar till studentens egen undervisning och hur programmering kan användas för problemlösning i olika ämnen.

För vem

Lärare som undervisar i matematik och/eller teknik

Hur

Kursen bedrivs i nätbaserad form. Föreläsningar, streamade och/eller inspelade, obligatoriska nätträffar och övningar i programmering sker via "klassrum" på nätet.

Omfattning

Kvartsfart, under veckorna 45-12

Behörighetskrav:

  • anställda matematik- och tekniklärare hos huvudman inom skolväsendet,
  • undervisar i ämnet matematik eller teknik
  • har grundläggande behörighet för högskolestudier

Antal platser

25 st

Anmälan till kursen

Se anmälan nedan....

Sista anmälningsdag

Fredag 27 oktober 2017...

Eventuell länk till mer information om kursen

http://www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=IK1096 

Antagningsförfarande

De första 25 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer. 
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Huvudmannens godkännandeblankett...

Kontakt

Projektadministratör
023-77 82 98
Avdelningschef
023-77 81 89
Senast uppdaterad: