Målgrupp

"Deltagande team som består av personal från en skola. Utbildarna vet av erfarenhet att det är bra om grupperna består av ca 5-8 deltagare från samma skola där blandade yrkeskategorier finns representerade, exempelvis lärare i svenska, svenska som andraspråk, övriga ämneslärare, modersmålslärare samt studiehandledare på modersmål, studie- och yrkesvägledare, elevhälsopersonal och fritidshemspersonal. Skolledare ska ingå."

Vad

Du får kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Bland annat får du kunskap om hur utformningen av undervisningen ger förutsättningar för nyanlända elever att utvecklas mot de mål som anges i läroplaner och kursplaner.

Hur

Du kan delta i utbildningen på distans via nätet eller på lärosätet, beroende på vad respektive lärosäte erbjuder för form av undervisning. Deltagande är kostnadsfritt, resor och andra omkostnader står deltagarna själv för.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Deltagarna väljer själv att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter.

Mer information på Skolverkets webbplats

Nyanländas lärande

Undervisa nyanlända

Anmälan 

Arbetsgivaren anmäler minst ett team från sin verksamhet samtidigt. Anmälan senast 15 december, efteranmälningar för enstaka team kan göras via ele@du.se. 

Senast uppdaterad: