För vem

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Kurserna kan vara ett första steg till behörighet

Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Detta lär du dig

Genom att gå kursen får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt stärker du din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får även fler verktyg så att du kan förbättra din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

När du är klar med kursen ska du kunna:

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer,
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande,
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Studera med 80 procent av lönen

Lärare kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid de studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Läs mer om statsbidraget för studier i svenska som andraspråk...

Högskolan Dalarnas kurser ht-18

ÅK 7-9

Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7,5 hp, 25% studiefart, distans

Komvux

Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp, 25% studiefart, distans

Anmälan

Ansökan till hösten 2018 är öppen mellan den 15 mars och den 16 april via antagning.se.

Arbetsgivaren godkänner att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare behöver säga ja till att du studerar på en kurs. Den här blanketten ska skrivas under:

Blankett...

Blanketter

Kontakt

Projektadministratör
023-77 82 98

Senast uppdaterad: