Skolverket erbjuder i samarbete med Högskolan Dalarna en nätbaserad kurs ht 2017 på temat Att vägleda nyanlända elever. Utbildningen är kostnadsfri och bygger på den kunskap studie- och yrkesvägledare redan har. Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Deltagaren väljer själv om hen vill läsa kursen för att få ut 7,5 högskolepoäng eller enbart ett intyg.

Antalet platser: 30.

När kursen är fulltecknad stängs anmälningslänken ner. Först till kvarn-principen samt rätt målgrupp gäller.

Kursens upplägg består av fem teman som behandlar innehåll relaterat till vägledning av nyanlända elever. Varje tema består av kortare föreläsningar med tillhörande webbseminarium i grupper om maximalt 10 personer. Deltagarna arbetar mellan webbseminarierna med verksamhetsnära uppgifter samt litteraturstudier. Upplägget är flexibelt och möjlighet finns att samköra olika inriktningar, t.ex. mot grundskola och gymnasium. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger deltagarna verktyg för det dagliga arbetet.

  • TEMA 1. Centrala begrepp
  • TEMA 2. Internationella perspektiv på utbildningssystem
  • TEMA 3. Språk, status och identitet
  • TEMA 4. Samtalsmetodik och erfarenheter av migration
  • TEMA 5. Nyanlända elevers rättigheter

Syftet är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna visa fördjupade insikter om arbete med studie- och yrkesvägledning utifrån nyanlända elevers unika bakgrund, förutsättningar och behov för att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Senast uppdaterad: