Aktuella utbildningar och seminarier

Sommarkurs floristik och faunistik i Dalarna, 7,5 hp

Lärarlyftet II

Information om Lärarlyftets kurser inför vt-18

VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Information om Val-projektet

Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk

Information om kurser ht-18

Undervisa i modersmål

Startar hösten 2018

Studiehandleda  på modersmål

Startar hösten 2018

Nyanlända elevers skolframgång

Kursen är fulltecknad med tre team från Mora, ett från Hedemora och två från Ludvika, VBU. 

Föreläsningsserie för fritidhemspersonal

Läsåret 2017- 2018 arrangeras tre föreläsningar för personal i Fritidshem och deras rektorer. Den 3 oktober bjuder Skolverket på en heldag om läroplanens kapitel som gäller för Fritidshem. Den dagen kan ses som en start för denna serie. Under hösten 2018 (preliminärt) kommer Fritidshemsbiennalen att arrangareras av Högskolan i Gävle i Gävle. 

Utbildningar vid förfrågan

Aktuella skolledarutbildningar

Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Rektorsprogrammet
Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning om 30 hp på avancerad nivå som är obligatorisk för nyanställda rektorer. Även förskolechefer och personal med skolledarbefattning kan delta i mån av plats. Högskolan Dalarna har inget intag på rektorsprogrammet för närvarande.

Senast uppdaterad: