Aktuella utbildningar och seminarier

 

Lärarlyftet II

Information om Lärarlyftets kurser inför vt-18

VAL - vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Information om Val-projektet

Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk

Information om kurser ht-18

Undervisa i modersmål

Startar hösten 2018

Studiehandleda  på modersmål

Startar hösten 2018

Utbildningar vid förfrågan

Aktuella skolledarutbildningar

Kompetensutveckling för nuvarande och framtida ledare och utvecklare i förskola och skola

Rektorsprogrammet
Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning om 30 hp på avancerad nivå som är obligatorisk för nyanställda rektorer. Även förskolechefer och personal med skolledarbefattning kan delta i mån av plats. Högskolan Dalarna har inget intag på rektorsprogrammet för närvarande.

Senast uppdaterad: