Fantastisk möjlighet för obehörig lärare/förskollärare som undervisar i förskoleklass som saknar behörighetsgivande utbildning

Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp

Undervisar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i språk och kommunikation samt matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

Därför ska du delta

  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du utvecklar din förmåga att stödja elever
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Vad

Kursen är på 15 högskolepoäng på kvartsfart (25% fart) och innehåller två huvuddelar:

  • Språk och kommunikation,
  • matematiska uttrycksformer.

För vem

Personal i förskoleklassen, som arbetar som lärare/förskollärare och saknar behörighetsgivande examen och därmed också legitimation har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Hur

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Möjligheter

Vid framtida ansökan till behörighetsgivande utbildning (förskollärarprogrammet)  finns möjlighet att tillgodoräkna sig denna uppdragsutbildning i förskollärarutbildningen. 

Var

Högskolan Dalarna erbjuder kursen ht-18

Kursstart

12 september 2018

Kursslut

ht-2019

Platsantal

Max 36 platser. Urval görs utifrån: De första 36 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Behörig ansökan ska uppfylla följande:

1. obehöriga pedagoger har förtur
2. huvudmannens styrkandeblankett ska finnas med i anmälan
3. först till kvarn

Kursplan

Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklasen...

Anmälan

www.du.se/obehorigaforskoleklass 

Arbetsgivaren gör anmälan och ska intyga att den som ansöker inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation.

Huvudmannens godkännande

Blankett att bifoga ansökan....

 

Anmälan till språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer

Kontakt för mer information

Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 82 31

Projektadministratör
023-77 82 98

Senast uppdaterad: