Vi har fått Skolverkets förtroende att fortsätta ge denna fortbildning. Det känns stimulerande.
De omgångar av fortbildningen som vi har genomfört hittills har fått stor uppskattning från förskolechefer och huvudmän.

Fortbildningen är inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor för utveckling av det pedagogiska ledarskapet för kvalitetsutveckling och ökad måluppfyllelse.

Det finns inslag om:
-relevant juridik
-styrnings och ledningsfrågor
-systematiskt kvalitetsarbete
-målformuleringar
-ledarskap av pedagogisk verksamhet
-teamledning
-personalledning
-vetenskaplighet i verksamheten
-kommunikation.

Fokus för höstens träffar är förskolechefen som pedagogisk ledare, ansvarig för systematiskt kvalitetsarbete och ledare för det specialpedagogiska arbetet.

Utbildare är som tidigare Stefan Weinholz och Eva-Lena Embretsen, Högskolan Dalarna, och Mia Heikkilä och Anette Sandberg, Mälardalens högskola.

Anmälan görs på Skolverkets webbplats

Datum för de internatträffarna är 30-31 augusti och 13-14 november.

Under våren 2019 genomförs två internatträffar den 29-30 januari och 2-3 maj och en digital träff 13 eller 15 mars – man väljer ett av datumen.

Plats för internaten är Fagerudd utanför Enköping, www.fagerudd.se

Skolverkets måldokument

Senast uppdaterad: