Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Målgrupp

Målgruppen är verksamma förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande.

I det fall det blir fler sökande än platser till fortbildningen ska de förskolechefer prioriteras som inte har genomgått befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller annan motsvarande äldre befattningsutbildning.

Omfattning

7,5 hp på grundnivå under två terminer.

Mer information om Fortbildning för förskolechefer hittar du på Rektorsprogrammets webbplats.

Anmälan till nästa sökomgång startar 15 mars till 18 april 2017 och sker genom Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: