Målgrupp

Målgruppen är verksamma förskolechefer som arbetat som förskolechef minst ett år på halvtid eller motsvarande.

I det fall det blir fler sökande än platser till fortbildningen ska de förskolechefer prioriteras som inte har genomgått befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) eller annan motsvarande äldre befattningsutbildning.

Omfattning

7,5 hp på grundnivå under två terminer.

Mer information om Fortbildning för förskolechefer hittar du på Rektorsprogrammets webbplats.

Anmälan till nästa sökomgång startar 15 mars till 18 april 2017 och sker genom Skolverkets webbplats.

Från och med 15 mars är anmälan öppen till hösten 2018/våren 2019. Förskolechefer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan sker på våren och fortbildningen startar under höstterminen.

Anmälan görs via Skolverket: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/forskolechefer

För mer information....

Senast uppdaterad: